Tổng hợp những bái hát Tiếng Anh cho trẻ em Những bài hát Tiếng Anh hay dành cho trẻ em

Ca sĩ:

LoretoFest.org 3 năm trước 306 lượt xem

  Tổng hợp những bài hát Tiếng Anh cho trẻ em, đã được Loretofest.org sưu tầm và đăng tải tại đây. Hy vọng với danh sách những bài hát này, các học sinh có thể học Tiếng Anh một cách hiệu quả nhất.

  Sau đây, chúng tôi xin mời các bạn cùng đón xem video và lời của một số bài hát Tiếng Anh dành cho trẻ em.

  1. Alphabet Song

  A B C D E F G
  H I J K L M N O P
  Q R S
  T U V
  W X
  Y and Z.

  Now i know my Abc

  Next time want sing with me.

  2. Bingo

  There was a farmer who had a dog,
  And Bingo was his name-o.
  B-I-N-G-O
  B-I-N-G-O
  B-I-N-G-O
  And Bingo was his name-o.

  There was a farmer who had a dog,
  And Bingo was his name-o.
  (clap)-I-N-G-O
  (clap)-I-N-G-O
  (clap)-I-N-G-O
  And Bingo was his name-o.

  There was a farmer who had a dog,
  And Bingo was his name-o.
  (clap)-(clap)-N-G-O
  (clap)-(clap)-N-G-O
  (clap)-(clap)-N-G-O
  And Bingo was his name-o.

  There was a farmer who had a dog,
  And Bingo was his name-o.
  (clap)-(clap)-(clap)-G-O
  (clap)-(clap)-(clap)-G-O
  (clap)-(clap)-(clap)-G-O
  And Bingo was his name-o.

  There was a farmer who had a dog,
  And Bingo was his name-o.
  (clap)-(clap)-(clap)-(clap)-O
  (clap)-(clap)-(clap)-(clap)-O
  (clap)-(clap)-(clap)-(clap)-O
  And Bingo was his name-o.

  There was a farmer who had a dog,
  And Bingo was his name-o.
  (clap)-(clap)-(clap)-(clap)-(clap)
  (clap)-(clap)-(clap)-(clap)-(clap)
  (clap)-(clap)-(clap)-(clap)-(clap)
  And Bingo was his name-o.

  3. Five Little Ducks

  Five little ducks went out one day
  Over the hill and far away
  Mother duck said, "Quack, quack, quack, quack"
  But only four little ducks came back

  One, two, three, four

  Four little ducks went out one day
  Over the hill and far away
  Mother duck said, "Quack, quack, quack, quack"
  But only three little ducks came back

  One, two, three

  Three little ducks went out one day
  Over the hill and far away
  Mother duck said, "Quack, quack, quack, quack"
  But only two little ducks came back

  One, two

  Two little ducks went out one day
  Over the hill and far away
  Mother duck said, "Quack, quack, quack, quack"
  But only one little duck came back

  One

  One little duck went out one day
  Over the hill and far away
  Mother duck said, "Quack, quack, quack, quack"
  But none of the five little ducks came back

  Sad mother duck went out one day
  Over the hill and far away
  Mother duck said, "Quack, quack, quack, quack"
  And all of five little ducks came back

  Five little ducks went out to play
  Over the hill and far away
  Mother duck said, "Quack, quack, quack, quack"
  And all of the five little ducks came back!

  4. Twinkle Twinkle Little Star

  Twinkle, twinkle, little star,
  How I wonder what you are.
  Up above the world so high,
  Like a diamond in the sky.

  When the blazing sun is gone,
  When he nothing shines upon,
  Then you show your little light,
  Twinkle, twinkle, all the night.

  Then the traveler in the dark,
  Thanks you for your tiny spark,
  He could not see which way to go,
  If you did not twinkle so.

  In the dark blue sky you keep,
  And often through my curtains peep,
  For you never shut your eye,
  Till the sun is in the sky.

  As your bright and tiny spark,
  Lights the traveler in the dark.
  Though I know not what you are,
  Twinkle, twinkle, little star.

  Twinkle, twinkle, little star.
  How I wonder what you are.
  Up above the world so high,
  Like a diamond in the sky.

  Twinkle, twinkle, little star.
  How I wonder what you are.
  How I wonder what you are.

  5. Old MacDonald Had A Farm

  Old MacDonald had a farm
  Ee i ee i o
  And on his farm he had some cows
  Ee i ee i oh
  With a moo-moo here
  And a moo-moo there
  Here a moo, there a moo
  Everywhere a moo-moo
  Old MacDonald had a farm
  Ee i ee i o

  Old MacDonald had a farm
  Ee i ee i o
  And on his farm he had some chicks
  Ee i ee i o
  With a cluck-cluck here
  And a cluck-cluck there
  Here a cluck, there a cluck
  Everywhere a cluck-cluck

  Old MacDonald had a farm
  Ee i ee i o
  Old MacDonald had a farm
  Ee i ee i o
  And on his farm he had some pigs
  Ee i ee i o
  With an oink-oink here
  And an oink-oink there
  Here an oink, there an oink
  Everywhere an oink-oink

  Old MacDonald had a farm
  Ee i ee i o

  6. The finger family

  Daddy finger, daddy finger, where are you?
  Here I am, here I am
  How do you do?

  Mommy finger, mommy finger, where are you?
  Here I am, here I am
  How do you do?

  Brother finger, brother finger, where are you?
  Here I am, here I am
  How do you do?

  Sister finger, sister finger, where are you?
  Here I am, here I am
  How do you do?

  Baby finger, baby finger, where are you?
  Here I am, here I am
  How do you do?

  7. Baby shark

  Baby shark, doo doo doo doo doo doo
  Baby shark, doo doo doo doo doo doo
  Baby shark, doo doo doo doo doo doo
  Baby shark!

  Mommy shark, doo doo doo doo doo doo
  Mommy shark, doo doo doo doo doo doo
  Mommy shark, doo doo doo doo doo doo
  Mommy shark!

  Daddy shark, doo doo doo doo doo doo
  Daddy shark, doo doo doo doo doo doo
  Daddy shark, doo doo doo doo doo doo
  Daddy shark!

  Grandma shark, doo doo doo doo doo doo
  Grandma shark, doo doo doo doo doo doo
  Grandma shark, doo doo doo doo doo doo
  Grandma shark!

  Grandpa shark, doo doo doo doo doo doo
  Grandpa shark, doo doo doo doo doo doo
  Grandpa shark, doo doo doo doo doo doo
  Grandpa shark!

  Lets go hunt, doo doo doo doo doo doo
  Lets go hunt, doo doo doo doo doo doo
  Lets go hunt, doo doo doo doo doo doo
  Lets go hunt!

  Run away, doo doo doo doo doo doo
  Run away, doo doo doo doo doo doo
  Run away, doo doo doo doo doo doo
  Run away!

  Safe at last, doo doo doo doo doo doo
  Safe at last, doo doo doo doo doo doo
  Safe at last, doo doo doo doo doo doo
  Safe at last!

  Its the end, doo doo doo doo doo doo
  Its the end, doo doo doo doo doo doo
  Its the end, doo doo doo doo doo doo
  Its the end!

  8. The number song

  Let us learn the numbers
  We are gonna have fun
  Let us learn the numbers
  We are gonna have fun

  1, 2, 3, 4, 5
  It’s the numbers up to five
  1, 2, 3, 4, 5
  See the numbers come alive
  1, 2, 3, 4, 5
  Count the numbers as they fly
  1, 2, 3, 4, 5
  See the numbers reach the sky
  Reach the sky, Reach the sky, Reach the sky
  Sky, Sky, Sky

  6, 7, 8, 9, 10
  It’s the numbers 6 to 10
  6, 7, 8, 9, 10
  Say the numbers now and then
  6, 7, 8, 9, 10
  Write it every now and then
  6, 7, 8, 9, 10
  Learning numbers makes it fun
  Makes it fun, Makes it fun, Makes it fun
  Fun, Fun, Fun

  11 and 12
  Numbers on the bell
  11 and 12
  We can ring the bell
  11 and 12
  Doesn’t hurt to tell
  11 and 12
  Now you know it well

  13, 14, 15
  Numbers on a palanquin
  13, 14, 15
  Draw the numbers nice and clean
  13, 14, 15
  Nothing goes in between
  13, 14, 15
  We have learned till fifteen
  Let’s have fun, Let’s have fun, Let’s have fun,
  Fun, Fun, Fun

  16, 17, 18
  You can learn it if you are keen
  16, 17, 18
  See the numbers on the screen
  16, 17, 18
  Now you are a loving teen
  16, 17, 18
  The numbers are tall and lean
  Tall and lean, Tall and lean, Tall and lean,
  Lean, Lean, Lean

  19 and 20
  Numbers are trendy
  19 and 20
  Board is not empty
  19 and 20
  Numbers are plenty
  19 and 20
  We have learned till twenty
  Twenty twenty twenty twenty twenty twenty

  We have learned the numbers
  We had a lot of fun
  We have learned the numbers
  We had a lot of fun

  Lot’s of fun!

  9. Goodbye song

  Bye bye.
  Goodbye.
  Bye, bye, bye, bye.
  Goodbye.

  I can clap my hands.
  I can stamp my feet.
  I can clap my hands.
  I can stamp my feet.

  Bye bye. Goodbye.
  Bye, bye, bye, bye. Goodbye.
  Bye bye. Goodbye.
  Bye, bye, bye, bye. Goodbye.
  GOODBYE!

  10. Hello song

  Hello, hello, hello, how are you?
  Hello, hello, hello, how are you?

  I’m good.
  I’m great!
  I’m wonderful!
  I’m good.
  I’m great!
  I’m wonderful!

  Hello, hello, hello, how are you?
  Hello, hello, hello, how are you?

  I’m tired.
  I’m hungry.
  I’m not so good.
  I’m tired.
  I’m hungry.
  I’m not so good.

  Hello, hello, hello, how are you?
  Hello, hello, hello, how are you?
  Hello, hello, hello, how are you?
  Hello, hello, hello, how are you?

  Tin khác:

  - Lời bài hát Tự hào thầy thuốc Việt Nam - Lyric Tự hào thầy thuốc Việt Nam

  - Lời bài hát Sài Gòn của anh - Lyric Sài Gòn của anh - HuyR, K-ICM

  , Like và chia sẻ nếu thấy thích nhé !!

  2 Đánh giá bài viết này

  Chọn đánh giá của bạn
  • Khách

   08-11-2021 09:34:03
  • Khách

   07-09-2021 22:14:44

  Danh sách bài viết được xem nhiều

  Tin mới