The Fourth Knight Of Revelation (I & II)

Ca sĩ:

LoretoFest.org 4 tháng trước

Quảng cáo

  The Fourth Knight Of Revelation (I & II)

  The shinest of angel
  Rebelous spirit
  Everlasting power
  Share the creation

  Yoth Iria - unholy master
  Yoth Iria - prince of fire

  Into the storm he comes
  Release the wrath
  The glorious one
  The evil dark knight

  Across the moon
  Freezing the desert
  Seven dark angels
  In seven dark lands

  Be ready for his coming
  In the forest of N Ga
  Avoid meet with light rags
  The one who list the night

  The shinest of angel
  Rebelous spirit
  Everlasting power
  Share the creation

  Yoth Iria - unholy master
  Yoth Iria - prince of fire

  Tin khác:

  - Lyrics Salt Water Fish - Ruby | Loretofest.org

  - Lyrics Thats All Right With Me - Ronna Reeves | Loretofest.org

  , Like và chia sẻ nếu thấy thích nhé !!

  0 Đánh giá bài viết này

  Chọn đánh giá của bạn

  Danh sách bài viết được xem nhiều

  Tin mới